Su svoriu susijusios sąlygos, Šuns svorio sąlygos | Hill's Pet, Su svoriu susijusios sąlygos


Su svoriu susijusios sąlygos kompensacija iki EUR už siuntą jos apgadinimo ar praradimo atveju. Maksimalūs leistini siuntos matmenys — 64 cm ilgis x 38 cm plotis x 39 cm aukštis. Yra Didžiuosiuose Lietuvos miestuose paštomatų siuntos pristatinėjamos ir šeštadieniais. Siuntą pristatykite į Siųsk pigiau būstinę adresu Veiverių g. Ralio g. Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris — realus ar tūrinis svoris — yra didesnis.

Siunta keliauja pro "Siųsk pigiau" siuntų paskirstymo vietą. Yra Yra Apskaičiuojant pristatymo kainą, atsižvelgiama į tai, kuris — realus ar tūrinis svoris — yra didesnis.

Nuotraukų prireiks kreipiantis dėl kompensacijos. Siuntos perdavimas Kurjeriui 8. Užsakovas Siuntėjas pateikia atvykusiam Kurjeriui paruoštą Siuntą, atitinkančią Terminų ir sąlygų reikalavimus. Ant Siuntos privalo būti nurodyti Užsakovo Siuntėjo ir Gavėjo aiškūs, įskaitomi ir teisingi rekvizitai.

su svoriu susijusios sąlygos

Už paslaugos Užsakymo metu pateikiamą informaciją atsakingas Užsakovas. Paslaugų aprašyme nurodytais atvejais siunčiant apribojimus viršijančias Siuntas, jos gali būti grąžinamos Siuntėjui mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą pervežimą.

Už Siuntos turinį atsakingas Užsakovas. Siuntos paėmimo datą ir laiką jeigu įmanoma bei vietą Užsakovas nurodo kurdamas Užsakymą. Užsakovo pasirinktas Siuntos paėmimo laikas nėra garantuotas. Jeigu šių nurodymų nesilaikoma, bet koks Užsakovo skundas dėl Siuntai padarytos žalos ar Siuntos praradimo pervežant bei prašymas grąžinti mokėjimą už paslaugą gali būti atmestas.

To nepadarius, Siunta gali vėluoti arba gali atsirasti Papildomos išlaidos. Kurjeris turi teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos ar netinkamai pažymėtos Siuntos, taip pat Siuntos, kurioje gali būti Draudžiami siųsti daiktai. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus paruošta perdavimui. Kurjeris turi teisę pakeisti Siuntos numerį.

 • Bendrosios sąlygos yra neatsiejama paslaugų teikimo sutarties toliau — Sutartissudarytos tarp Itella ir Kliento, dalis ir yra taikomos visoms tarp Itella ir Kliento sudarytoms sutartims, susijusioms su siuntų pristatymo paslaugų organizavimu ir Siuntų pristatymu.
 • Svorio metimo reklama, dabartinių tendencijų analizė
 • Šuns svorio sąlygos | Hill's Pet, Su svoriu susijusios sąlygos
 • Su svoriu susijusios sąlygos Tūrinis svoris: UPS - Lietuva
 • Kaip paprašyti sutuoktinio numesti svorio
 • Svorio metimas ir daugiau gulfport ms

Siuntas Kurjeris paima tik Darbo dienomis ir jo darbo valandomis. Siuntėjas privalo sudaryti sąlygas Kurjeriui Siuntą paimti.

su svoriu susijusios sąlygos

Kurjeris Kurjerio vairuotojas privalo pasirašyti Siuntos dokumentus paimdamas Siuntą. Užsakovas vienašališkai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Kurjeris neprivalo šių duomenų tikrinti. Reikalavimai Siuntoms 9.

Kaip numesti svorio: 3 paprasti, moksliškai pagrįsti, būdai | icomos.lt

Siunčiami daiktai privalo būti saugiai ir tinkamai supakuoti. Su svoriu susijusios sąlygos koks daiktas, pritvirtintas prie Siuntos Pakuotės išorėje, gali būti traktuojamas kaip Draudžiamas siųsti. Vokai, paletės ir rėminė tara gali būti siunčiami pasirinkus paslaugas, kurių aprašyme nenurodyta kitaip. Siunčiant nurodytas pakuotes paslaugomis, kuriomis jos negali būti gabenamos, Siuntos yra gražinamos Siuntėjui mokėjimą nuskaičiuojant kaip už įvykdytą Siuntos pervežimą.

Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir saugų Siuntos pakavimą ir prisiima visišką atsakomybę už šių reikalavimų laikymąsi. Siuntos Pakuotė turi išlaikyti siunčiamų daiktų svorį, apsaugoti juos nuo galimų defektų bei atlaikyti kritimą iš nedidelio iki 1 metro aukščio. Ant pakuotės neturi būti elementų, galinčių turėti įtakos kitų siuntų saugumui vientisumui ar asmenų sveikatai saugumuiir arba aplinkai, ir arba galinčių sukelti bet kokio pobūdžio žalą pažeidimus.

Netinkamai supakuotos, nesaugios Siuntos negali būti siunčiamos. Užsakovas privalo papildomai pažymėti įspėjamuosius ženklus, jei yra specialios sąlygos Siuntai pvz. Siuntos sustabdymas, patikrinimas, sulaikymas, sunaikinimas ar grąžinimas Siuntos, kurios galimai priskirtinos prie Draudžiamų siųsti Siuntų greitai numesti svorio, ar netinkamai supakuotos Siuntos — nežinant priimtos gabenimui, ar Nekompensuojamosios Siuntos gali būti grąžintos Užsakovui Siuntėjui jo išlaidomis, pritaikyta Eur bauda už draudžiamų daiktų siuntimą, sulaikytos Muitinėje ir arba laikomos, kol Gavėjas jas atsiims.

su svoriu susijusios sąlygos

Šiais nurodytais atvejais Gavėjas bus informuotas apie terminus, iki kada gali atsiimti Siuntą. Gavėjui iki nurodyto termino neatsiėmus Siuntos ir nesant susitarimo dėl kitokių Siuntos atsiėmimo terminų Užsakovui Siuntėjui dėl to apmokant visas susidarančias Papildomas su Siuntos laikymu, saugojimu ar bet kokias kitas išlaidasSiunta gali būti sunaikinta. Siunta gali būti sunaikinta be žalos Užsakovui Siuntėjui atlyginimo, jeigu: Siuntoje yra Draudžiami siųsti daiktai; Siunta yra pažeista ir kelią pavojų kitoms Siuntoms, žmonių sveikatai ir saugumui; Siuntėjas arba Gavėjas neatsiima Siuntos iki nurodyto termino; Jeigu Siunta grąžinama, Užsakymas laikomas įvykdytu, o apmokėjimas negali būti grąžintas.

Pakartotinio siuntimo išlaidas apmoka Užsakovas. Siuntos Gavėjo šalies Muitinės tarnybai Užsakovas privalo pateikti siunčiamų daiktų sąskaitą. Joje nurodoma eksporto priežastis bei pateikiamas daiktų aprašas ir vertė. Jeigu Muitinė aptinka neatitikimą tarp siųstų daiktų ir aprašymo sąskaitoje, gali būti pritaikyti muito mokesčiai ar atsirasti Papildomos išlaidos. Siunta taip pat gali būti konfiskuota ar grąžinta Užsakovui Siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu Siuntėjas nėra pats Užsakovas, tuomet pastarojo išlaidomis.

Sužinokite apie tūrinį svorį

Tokiu atveju pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas negali būti grąžintas. Siuntą grąžinus, ir arba ją sunaikinus, grąžinus ar konfiskavus, Užsakovo sumokėtas mokestis už paslaugas nėra grąžinamas. Siuntų sekimas ir pristatymas Atvežus Siuntą į paskirties vietą, Kurjeris ją perduoda Gavėjui.

Užsakovas atsako už tai, kad Gavėjas siuntą priimtų Taisyklėse nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. Paslaugų aprašymą Taisyklių 7 skyriuje. Pinigų grąžinimo garantija negalioja vėluojant dėl Muitinės procedūrų, pristatant į Nutolusias vietoves, pateikus klaidingą Gavėjo adresą ar kontaktus, taip pat kitus duomenis ar jų nepateikus ir kitais Taisyklių Garantuoto pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo Siuntos paėmimo momento. Siuntos pristatomos tik Darbo dienomis ir darbo valandomis.

Priimdamas Siuntą Gavėjas privalo kartu su Kurjerio vairuotoju ar Kurjerio įgaliotu atstovu patikrinti Siuntos būklę. Jeigu Siuntos pakuotė apgadinta, Siuntos priėmimo metu privaloma tai pažymėti Siuntos pristatymo dokumente; kitu atveju, traktuojama, jog Siunta Gavėjui pristatyta tvarkinga ir Gavėjas pretenzijų turi 3 savaites numesti svorio. Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių ar kito Siuntos dokumento, Siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios Siuntos ir nebūtų Gavėjo pasirašyti.

 • Požymiai, kad jūsų svoris normalus ir nereikia daugiau lieknėti 8 valgymo įpročių pokyčiai, kurių privalo imtis norintys numesti svorio Svoris — Vikipedija Su svoriu susijusios sąlygos.
 • Tai mes mergina numesti svorio
 • Su svoriu susijusios sąlygos - krikstenudvaras.lt
 • Terminai ir sąlygos | krikstenudvaras.lt
 • Būdų, kaip mamos numesti svorio
 • Žmona praranda svorį vyrui

Siuntų pristatymai nenurodžius tikslaus adreso, o nurodant tik pašto dėžučių numerius ar į vietoves be tikslaus adreso negalimi. Siuntos pristatymas gali būti atliktas į kaimyninį adresą, nei nurodytas Gavėjo adresas, tačiau tokiu atveju privalomas Siuntos priėmimą patvirtinantis parašas. Už tokį Svorio metimo istorijos toi perdavimą kaimyniniam adresui yra atsakingas Gavėjas.

Užsakovas privalo nurodyti kiekvienos Siuntos Gavėjo aktyvų naudojamą kontaktinį telefono numerį. Kurjeriai turi teisę atsisakyti skambinti į kitos šalies kontaktinius telefono numerius. Kurjeris Gavėjui skambina tik tuo atveju, jeigu neranda jo jos nurodytu adresu arba kyla kitų su Siuntos pristatymu ir perdavimu susijusių problemų.

Kurjeris Siuntos pristatymą Gavėjui vykdo tris kartus.

Tūrinis svoris: UPS - Lietuva

Užsakant kai kurias paslaugas, pakartotinis Siuntos pristatymas gali kainuoti papildomai žr. Paslaugų aprašymą. Jeigu Siuntos pristatymas nepavyksta, Siunta grąžinama Užsakovui Siuntėjuio Užsakymas laikomas įvykdytu ir apmokėjimas nėra grąžinamas. Siuntos paėmimą patvirtinantis dokumentas su vairuotojo parašu Užsakovo turi būti saugomas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, bet ne trumpiau nei tris mėnesius po Siuntos pristatymo Gavėjui.

su svoriu susijusios sąlygos

Siunta gali būti saugoma nustatytą laiko terminą kiekvienu atveju skirtingąkol ji bus atsiimta. Gavėjui priimant apgadintą Siuntą, būtina pasirašant Siuntos perdavimo dokumente pažymėti, jog Siunta apgadinta, o Siuntą atsiimant terminale - ją nufotografuoti dar esant prie terminalo. Priešingu atveju, Siuntos apgadinimo fakto įrodymas  apsunkinamas. Jeigu Gavėjas atsisako Siuntos, Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui jo išlaidomis, o jeigu paslaugos Užsakovas nėra pats Siuntėjas, Užsakovo išlaidomis.

Papildomos išlaidos Atsiradus Papildomoms išlaidoms, Siuntos gabenimas ir pristatymas gali būti suspenduojamas iki tol, kol Užsakovas jas apmokės.

Papildomos išlaidos gali būti nuskaičiuojamos nuo su svoriu susijusios sąlygos Užsakovo sąskaitos.

Poraštės naršymas

Papildomos išlaidos atsiranda šiais atvejais neapsiribojant su svoriu susijusios sąlygos šiais išvardintaisiais : Kurjeriui dėl Siuntėjo kaltės negalint paimti Siuntos iš nurodyto adreso, Užsakovas privalo padengti 5 EUR Papildomas išlaidas už pakartotinį Kurjerio iškvietimą; Šiais atvejais pristatymas laikomas įvykdytu, todėl apmokėjimas už jį negali būti grąžintas. Siunta grąžinama Užsakovo išlaidomis; Užsakyme pateikus klaidingus Siuntos svorio ir matmenų duomenis bei pašto kodus.

Siunta taip pat gali būti sulaikyta iki kol susidaręs įsiskolinimas bus apmokėtas; Kurjeriui pas Siuntėją Siuntos laukiant ilgiau nei dešimt minučių; Kurjeriui prašant patikslinti Užsakovo klaidingai nurodytas pristatymo detales; Nutolusios vietovės Siuntų paėmimo iš ar Siuntų pristatymo į Nutolusias vietoves terminai yra ilgesni nei įprastai. Garantuoto pristatymo paslaugos garantija negalioja esant adresui Nutolusioje vietovėje.

su svoriu susijusios sąlygos

Prieš siųsdamas Siuntą į Nutolusią vietovę, Užsakovas privalo pasitikrinti Gavėjo adresą. Draudžiami siųsti ir Nekompensuojamieji daiktai Tokių daiktų Siuntų siuntimas prieštarauja Sutarties sąlygoms, taip pat galiojantiems teisės aktams.

Jeigu siųsite daiktus, kurie yra išvardinti draudžiamų siųsti daiktų sąraše sąrašą rasite čiaprisiimate visą atsakomybę susimokėti Eur baudą už draudžiamų daiktų siuntimą.

su svoriu susijusios sąlygos

Užsakydamas pristatymo paslaugą Užsakovas patvirtina, jog su Draudžiamų daiktų sąrašu susipažino ir Draudžiamų daiktų Siuntoje nesiunčia. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas viešai skelbiamas ir nuolat atnaujinamas čia.